Thứ tư, 11/12/2019 - 17:36|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Hải Lăng
Văn bản liên quan

V/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học dối với lớp 1 năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
01/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
01/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

    Về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực