Wednesday, 11/12/2019 - 01:41|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Hải Lăng
Văn bản liên quan

Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Sở tại Hội nghị HĐBMVH cấp Tiểu học lần thứ nhất, năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
04/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1578/SGDĐT-TCCB-CTTT V/v phát động hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy/cô và mái trường mến yêu” năm 2019

Ngày ban hành:
10/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1169/QĐ-SGDĐT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỐT CÁN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN

Ngày ban hành:
02/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học dối với lớp 1 năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
01/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực