• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Hải Lăng

Giáo dục Hải Lăng đảm bảo công tác dạy học trong tình hình dịch bệnh

http://quangtritv.vn/tin-tuc-n23165/giao-duc-va-dao-tao-14102021--giao-duc-hai-lang-dam-bao-cong-tac-day-hoc-trong-tinh-hinh-dich-benh.html