Thursday, 26/04/2018 - 12:26|
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2018) VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
  • Hoàng Hữu Anh Tuyến
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng HC-TH
    • Học hàm, học vị:
      ĐHSP Tin học
    • Điện thoại:
    • Email:
      anhtuyenhlqt@gmail.com
    • Giới thiệu sơ bộ:
  • Nguyễn Ngọc Anh Sơn
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Kế toán trưởng
    • Học hàm, học vị:
      : ĐH Kế toán
    • Điện thoại:
    • Email:
    • Giới thiệu sơ bộ:
  • Phan Hồ Du Lam
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Văn thư
    • Học hàm, học vị:
      TC Văn thư lưu trữ
    • Điện thoại:
    • Email:
      phanhodulam@quangtri.edu.vn
    • Giới thiệu sơ bộ: