Tuesday, 26/06/2018 - 01:59|
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2018)
 • Hoàng Hữu Anh Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng HC-TH
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin học
  • Điện thoại:
  • Email:
   anhtuyenhlqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Ngọc Anh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Học hàm, học vị:
   : ĐH Kế toán
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Hồ Du Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   TC Văn thư lưu trữ
  • Điện thoại:
  • Email:
   phanhodulam@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: