Thứ tư, 24/01/2018 - 06:21|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Hải Lăng
 • Nguyễn Trung Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Huyện
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   trungvan@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đăng Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục Huyện
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
  • Email:
   phungpgdhlqt@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: