Thứ tư, 17/01/2018 - 18:17|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Hải Lăng
 • Nguyễn Quang Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ văn
  • Điện thoại:
  • Email:
   quangnamhlqt@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
  • Email:
   levanminhhl@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyentuananh977@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Mầm non
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenlan965@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin học
  • Điện thoại:
  • Email:
   thanhtunghlqt@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Đình Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Địa lý
  • Điện thoại:
  • Email:
   trandinhhung83@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: