Thứ hai, 09/12/2019 - 19:50|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Hải Lăng
Ngày ban hành:
09/04/2018
Ngày hiệu lực:
09/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của GDMN, GDPT và GDTX
Ngày ban hành:
08/08/2017
Ngày hiệu lực:
08/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v mua, sử dụng tài liệu học tập
Ngày ban hành:
17/04/2017
Ngày hiệu lực:
17/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn công khai tài chính, ngân sách hàng năm
Ngày ban hành:
10/01/2017
Ngày hiệu lực:
10/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tuyển dụng, điều động, bố trí và sử dụng viên chức sự nghiệp giáo dục
Ngày ban hành:
06/01/2017
Ngày hiệu lực:
06/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm 2020-2021...
Ngày ban hành:
14/12/2016
Ngày hiệu lực:
24/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Ngày ban hành:
16/11/2016
Ngày hiệu lực:
16/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v triển khai thực hiện chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao...
Ngày ban hành:
15/11/2016
Ngày hiệu lực:
15/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực