Wednesday, 11/12/2019 - 19:07|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Hải Lăng
Quyết định Công nhận danh hiệu GVDG cấp THCS năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
31/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Công tác kiểm tra năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
11/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thể lệ và Đề cương hướng dẫn cuộc thi viết: "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"
Ngày ban hành:
25/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tổ chức Hội thi Văn hóa học đường năm 2017
Ngày ban hành:
16/01/2017
Ngày hiệu lực:
16/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng E-Learning năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
25/12/2016
Ngày hiệu lực:
25/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công nhận Gv đạt giải tại cuộc thi Thiết kế bài giảng E-learning cấp Huyện năm họ 2016-2017
Ngày ban hành:
23/12/2016
Ngày hiệu lực:
23/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức thi Olymphic Tiếng Anh trên Internet năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
22/11/2016
Ngày hiệu lực:
22/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực