Thursday, 26/04/2018 - 12:20|
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2018) VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
Về việc chấp hành thời giờ làm việc
Ngày ban hành:
31/07/2017
Ngày hiệu lực:
31/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v đảm bảo an toàn lao động và phòng, chống háy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
Ngày ban hành:
29/12/2016
Ngày hiệu lực:
29/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành quy chế đánh giá, phân loại CBCC,VC và Bộ tiêu chí đánh giá CBCCVC thuộc UBND huyện quản...
Ngày ban hành:
01/12/2016
Ngày hiệu lực:
01/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành quy định về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB,CC,VC và người lao động huyện...
Ngày ban hành:
23/11/2016
Ngày hiệu lực:
23/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực