Monday, 09/12/2019 - 20:02|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Hải Lăng
Về việc chấp hành thời giờ làm việc
Ngày ban hành:
31/07/2017
Ngày hiệu lực:
31/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v đảm bảo an toàn lao động và phòng, chống háy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
Ngày ban hành:
29/12/2016
Ngày hiệu lực:
29/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành quy chế đánh giá, phân loại CBCC,VC và Bộ tiêu chí đánh giá CBCCVC thuộc UBND huyện quản...
Ngày ban hành:
01/12/2016
Ngày hiệu lực:
01/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành quy định về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB,CC,VC và người lao động huyện...
Ngày ban hành:
23/11/2016
Ngày hiệu lực:
23/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực