Thứ tư, 17/01/2018 - 18:16|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Hải Lăng
Văn bản liên quan
Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành:
18/10/2010
Ngày hiệu lực:
18/10/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực