Wednesday, 20/06/2018 - 14:46|
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2018)
Báo cáo danh sách CBGV-NV trước 15/01/2017
Ngày ban hành:
15/01/2017
Ngày hiệu lực:
15/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiêu chí đánh giá xếp loại CBCCVC
Ngày ban hành:
01/12/2016
Ngày hiệu lực:
01/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo hàng tháng
Ngày ban hành:
25/11/2016
Ngày hiệu lực:
25/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo danh sách CBGVNV trường học trước 15/10/2016
Ngày ban hành:
15/10/2016
Ngày hiệu lực:
15/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biểu mẫu Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình chu kỳ kiểm định...
Ngày ban hành:
23/11/2012
Ngày hiệu lực:
23/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biểu mẫu kèm theo TT 46/2008/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án...
Ngày ban hành:
09/12/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực